rejestrować

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
rejestrować
czasownik, aspekt niedokonany
register 
Informatyka
log
enroll 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
enter 
ang. brytyjska
file
enrol 
ang. brytyjska
book
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich