Translatica, kierunek polsko-angielski
recytować czasownik, aspekt niedokonany;
recite;
declaim;
recital;
spout;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich