Translatica, kierunek polsko-angielski
quasi-anonimowy przymiotnik; → quasi-anonymous
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich