Translatica, kierunek polsko-angielski
puszczanie rzeczownik, rodzaj nijaki; → release
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich