Translatica, kierunek polsko-angielski
punkt na liście rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → item
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich