Translatica, kierunek polsko-angielski
przywozowy przymiotnik;
import;
import-;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich