Translatica, kierunek polsko-angielski
przywodzić na myśl czasownik, aspekt niedokonany;
suggest;
connote;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich