Translatica, kierunek polsko-angielski
przystępować do komunii czasownik, aspekt niedokonany; → communicate
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich