przystawić

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
przystawić
czasownik, aspekt dokonany
put
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich