Translatica, kierunek polsko-angielski

przysłowiowy przymiotnik;
saying;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich