Translatica, kierunek polsko-angielski
przyrząd rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
instrument chemia, medycyna, informatyka;
device medycyna, informatyka, elektryka;
apparatus fizjologia, elektryka;
appliance medycyna;
tool;
gadget;
implement;
attachment techniczny;
apparatus sport;
means;
agent;
utensil;
tackle;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich