Translatica, kierunek polsko-angielski
przyrost rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
increment geografia, matematyka, informatyka;
increase biologia, geografia, medycyna, informatyka;
growth biologia, geografia, medycyna;
gain medycyna;
accretion biologia, medycyna;
accrual finanse;
rise techniczny;
build-up;
accession;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich