Translatica, kierunek polsko-angielski
przyrodniczy przymiotnik;
natural;
nature;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich