przynosić

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
przynosić
czasownik, aspekt niedokonany
get
earn
return 
Finanse
realize 
Handel
bear
give
attract 
Finanse
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich