Translatica, kierunek polsko-angielski
przykład arogancji rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → example of the arrogance
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich