Translatica, kierunek polsko-angielski
przycisk rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
button;
push button informatyka, techniczny;
accent;
push-button techniczny, inżynieria;
stress;
emphasis;
push elektryka;
pressure;
key techniczny;
weight;
press;
knob;
squeeze;
buttons;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich