Translatica, kierunek polsko-angielski
przybliżyć się czasownik, aspekt dokonany; → approach
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich