Translatica, kierunek polsko-angielski
przybliżać się czasownik, aspekt niedokonany;
approach;
draw near;
near;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich