Translatica, kierunek polsko-angielski
przybicie do brzegu rzeczownik, rodzaj nijaki; → landfall
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich