Translatica, kierunek polsko-angielski
przybić do brzegu czasownik, aspekt dokonany; → reach the shore
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich