przetwarzać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
przetwarzać
czasownik, aspekt niedokonany
convert 
Informatyka
recycle 
Przemysł
parse 
Informatyka
crunch 
Informatyka, potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich