Translatica, kierunek polsko-angielski
przetrzymywać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też przetrzymać
keep;
detain;
hold;
endure;
survive;
outstay;
outlast;
keeping;
hold on;
retain;
hold out;
detention;
sit out przenośne;
stay;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich