Translatica, kierunek polsko-angielski
przeświadczenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
conviction książkowe, oficjalne;
belief;
certitude;
convince;
certainty;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich