Translatica, kierunek polsko-angielski
przesłanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
message książkowe, oficjalne;
dispatch;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich