Translatica, kierunek polsko-angielski
przesiać czasownik, aspekt dokonany;
sieve;
sift przenośne;
screen przenośne;
bolt;
winnow;
sift through przenośne;
sifted;
screening;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich