przesączać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
przesączać
czasownik, aspekt niedokonany
filter 
Biologia, Chemia, Medycyna
infiltrate 
Biologia, Medycyna
seep
strain 
Biologia, Chemia, Medycyna
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich