przesączać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
przesączać
czasownik, aspekt niedokonany
filter 
Biologia, Chemia, Medycyna
infiltrate 
Biologia, Medycyna
seep
strain 
Biologia, Chemia, Medycyna
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich