Translatica, kierunek polsko-angielski
przepłynięcie rzeczownik, rodzaj nijaki;
crossing;
passage;
passing;
transit;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich