Translatica, kierunek polsko-angielski
przeoczać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też przeoczyć
overlook;
omit;
miss;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich