Translatica, kierunek polsko-angielski
przemowa rzeczownik, rodzaj żeński;
speech książkowe, oficjalne;
harangue książkowe, oficjalne;
address;
oration;
speaking;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich