Translatica, kierunek polsko-angielski
przełącznik rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
switch budownictwo, elektryka;
change-over switch elektryka;
branch point informatyka;
throw-over switch elektryka, techniczny;
radio button informatyka;
switches;
switcher elektryka, elektronika;
commutator technika;
control;
jumper techniczny;
dimmer;
circuit changer techniczny;
switch box informatyka;
toggle switch techniczny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich