Translatica, kierunek polsko-angielski
przełączać czasownik, aspekt niedokonany;
switch informatyka;
shift;
changeover techniczny;
transfer telekomunikacja;
switch on;
commutate;
jumpering budownictwo, telekomunikacja;
switching budownictwo;
zap;
switch;
switching;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich