przekręcać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
przekręcać
czasownik, aspekt niedokonany
turn 
potoczne, nieoficjalne
twist 
przenośne, potoczne, nieoficjalne
misrepresent 
potoczne, nieoficjalne
warp
overwind 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich