Translatica, kierunek polsko-angielski
przekład rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
translation przenośne;
version;
rendition;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich