Translatica, kierunek polsko-angielski
przekazać władzę czasownik, aspekt dokonany; → hand over
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich