Translatica, kierunek polsko-angielski
przejście między rzędami krzeseł rzeczownik, rodzaj nijaki; → gangway slangowe
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich