Translatica, kierunek polsko-angielski
przejęzyczenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
blunder;
slip;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich