Translatica, kierunek polsko-angielski
przeinaczać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też przeinaczyć
distort;
change;
twist;
modify;
contort;
transform;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich