przeglądać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
przeglądać
czasownik, aspekt niedokonany
view
scan
peruse 
książkowe, oficjalne
see
skim
check 
potoczne, nieoficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich