przedstawienie

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
przedstawienie
rzeczownik, rodzaj nijaki
performance 
przenośne
presentation 
książkowe, oficjalne
show
spectacle 
przenośne, pejoratywne
presentment 
książkowe, oficjalne
play
perception 
Psychologia
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich