Translatica, kierunek polsko-angielski
przedstawiać program czasownik, aspekt niedokonany; → sponsor ekonomia, prawo
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich