Translatica, kierunek polsko-angielski
przeciwstawić czasownik, aspekt dokonany;
oppose;
contrast;
defy;
stand up;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich