Translatica, kierunek polsko-angielski
przeciskać się czasownik, aspekt niedokonany;
squeeze;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich