Translatica, kierunek polsko-angielski
przechodzić tranzytem czasownik, aspekt dokonany; → transit
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich