Translatica, kierunek polsko-angielski
przeadresowywać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też przeadresować
readdress poczta;
redirect;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich