Translatica, kierunek polsko-angielski
prokurować czasownik, aspekt niedokonany;
prepare;
concoct;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich