Translatica, kierunek polsko-angielski
prokreacja rzeczownik, rodzaj żeński;
procreation książkowe, oficjalne;
reproduction zoologia;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich