próbować

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
próbować
czasownik, aspekt niedokonany
try
test
rehearse 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
seek
feel
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich