Translatica, kierunek polsko-angielski
presja rzeczownik, rodzaj żeński;
pressure książkowe, oficjalne;
stress;
press;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich