Translatica, kierunek polsko-angielski
preposiadać czasownik, aspekt niedokonany, aspekt dokonany; → prepossess
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich