Translatica, kierunek polsko-angielski
prąd rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
current fizyka, informatyka, elektryka;
stream fizyka, elektryka;
electricity fizyka, elektryka;
drift fizyka, elektryka;
tide fizyka, elektryka;
flow fizyka, elektryka;
electric current fizyka, elektryka;
juice;
race;
flux;
movement;
power fizyka, przemysł;
currents;
trend;
tendency;
set;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich